Římskokatolická farnost Loukov u Semil - bohoslužby

Farní kostel sv. Stanislava z Krakova, biskupa a mučedníka 

Mše svaté:

Pravidelný pořad: (zvláště během týdne sledujte, prosím, případně si ověřte možné změny):
částečně česky částečně latinsky během týdne o slavnostech a svátcích kromě českých světců a v Čechách závazných zasvěcených svátků a 2., 12. a 22. dne v měsíci; o nedělích a ostatní dny během týdne převážně česky.

Změny 10.9.-10.10.2022:

Neděle

8

Pondělí

15

Úterý

7:30

Středa

15

Čtvrtek

15

Pátek

7:30

Sobota

6

Úterý

 13.9.

 ---

Středa

 

 

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

 

Sobota

 

 

Neděle

 

 

Pondělí

 

 

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

 

Sobota

 

 

Neděle

 

 

Pondělí

 

 

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

 

Sobota

 

 

Neděle

 

 

Pondělí

 

 

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

 

Sobota

 

 

Neděle

Pondělí

Úterý

 

 

Zpovídá se: 25 minut přede mší svatou kromě Hodu Božího vánočního a velikonočního; nebo na požádání podle domluvy.
Výstav Nejsvětější Svátosti 1. pátky v měsíci a v červnu kromě nedělí a slavností po mši svaté.
Společná modlitba růžence: neděle a čtvrtky 25 minut přede mší svatou.
Křížová cesta středy v době postní od 14:30 hodin
Májové mariánské pobožnosti v květnu kromě nedělí a slavností po mši svaté.
Křty dospělých o Velké svaté noci, křty nemluvňat a svatby při mši svaté v neděli, nebo i jindy - po předchozí domluvě a řádné přípravě.
Pohřby, návštěvy nemocných i všechno další je třeba domluvit.
Domluva nejlépe osobně, případně na tel. 732943265, nebo na adrese Vít Jůza, Římskokatolická fara Loukov u Semil, Loukov 1, 513 01 p. Semily nebo administrátor farnosti: Jaroslav Gajdošík, Římskokatolická fara Semily, Komenského nám. 125, 513 01, tel 739909500.


Bohoslužby jinde: http://bohosluzby.cirkev.cz  .

 

Úvodní stránka farnosti
Bohoslužby
Výuka náboženství
Fotografie kostela
Odkazy

[CNW:Counter]