Římskokatolická farnost Loukov u Semil - bohoslužby

Farní kostel sv. Stanislava z Krakova, biskupa a mučedníka

Mše svaté:

Pravidelný pořad: (zvláště během týdne sledujte, prosím, případně si ověřte možné změny):
částečně česky částečně latinsky během týdne o slavnostech a svátcích kromě českých světců a v Čechách závazných zasvěcených svátků a 1., 11., 21. a 31. dne v měsíci; o nedělích a ostatní dny během týdne převážně česky.
Změny 18.-31.1.2021: žádnéNeděle
8
Pondělí 15
Úterý 7:30
Středa 15
Čtvrtek 15
Pátek 7:30
Sobota 6:45
Úterý

Středa


Čtvrtek

Pátek

Sobota


Neděle

Pondělí


Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek


Sobota

Neděle

Pondělí


Úterý


Středa


Čtvrtek


Pátek


Sobota


Neděle


Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Pondělí


Úterý


Zpovídá se: 25 minut přede mší svatou kromě Hodu Božího vánočního a velikonočního; nebo na požádání podle domluvy.
Výstav Nejsvětější Svátosti 1. pátky v měsíci a v červnu kromě nedělí a slavností po mši svaté.
Společná modlitba růžence: neděle a čtvrtky 25 minut přede mší svatou.
Křížová cesta středy v době postní od 14:30 hodin
Májové mariánské pobožnosti v květnu kromě nedělí a slavností po mši svaté.
Křty dospělých o Velké svaté noci, křty nemluvňat a svatby při mši svaté v neděli, nebo i jindy - po předchozí domluvě a řádné přípravě.
Pohřby, návštěvy nemocných i všechno další je třeba domluvit.
Domluva nejlépe osobně, případně na tel. 732943265, nebo na adrese Vít Jůza, Římskokatolická fara Loukov u Semil, Loukov 1, 513 01 p. Semily nebo administrátor farnosti: Jaroslav Gajdošík, Římskokatolická fara Semily, Komenského nám. 125, 513 01, tel 739909500.

Bohoslužby jinde: http://bohosluzby.cirkev.cz  .

Úvodní stránka farnosti
Bohoslužby
Výuka náboženství
Fotografie kostela
Odkazy

[CNW:Counter]