Římskokatolická farnost Loukov u Semil - bohoslužby

Farní kostel sv. Stanislava z Krakova, biskupa a mučedníka

Mše svaté:

Pravidelný pořad: (zvláště během týdne sledujte, prosím, případně si ověřte možné změny):
částečně česky částečně latinsky během týdne o slavnostech a svátcích kromě českých světců a v Čechách závazných zasvěcených svátků a 8., 18. a 28. dne v měsíci; o nedělích a ostatní dny během týdne převážně česky.
Změny 29.11.2018.-7.1.2019: 

Pozor: poměrně nedávná změna pravidelného pořadu pondělí a úterý a trochu středa!

Neděle
8
Pondělí 7:30
Úterý 15:55
Středa 14:55
Čtvrtek 14:55
Pátek 7:30
Sobota 6:45
Středa


Čtvrtek

Pátek

Sobota


Neděle

Pondělí


Úterý


Středa

Čtvrtek

Pátek


Sobota

Neděle

Pondělí


Úterý


Středa


Čtvrtek
20.12.
13:55
Pátek


Sobota


Neděle


Pondělí 24.12.
7:30
Úterý 25.12.
0,8
Středa 26.12.
8
Čtvrtek 27.12.
16:55
Pátek

Sobota

Neděle

Pondělí
31.12.
7:30
Úterý
1.1.2019
8

Zpovídá se: 25 minut přede mší svatou kromě Hodu Božího vánočního a velikonočního; nebo na požádání podle domluvy.
Výstav Nejsvětější Svátosti 1. pátky v měsíci a v červnu kromě nedělí a slavností po mši svaté.
Společná modlitba růžence: neděle a čtvrtky 25 minut přede mší svatou.
Křížová cesta středy v době postní od 14:30 hodin
Májové mariánské pobožnosti v květnu kromě nedělí a slavností po mši svaté.
Křty dospělých o Velké svaté noci, křty nemluvňat a svatby při mši svaté v neděli, nebo i jindy - po předchozí domluvě a řádné přípravě.
Pohřby, návštěvy nemocných i všechno další je třeba domluvit.
Domluva nejlépe osobně, případně na tel. 732943265, nebo na adrese Vít Jůza, Římskokatolická fara Loukov u Semil, Loukov 1, 513 01 p. Semily nebo administrátor farnosti: Jaroslav Gajdošík, Římskokatolická fara Semily, Komenského nám. 125, 513 01, tel 739909500.

Bohoslužby jinde: http://bohosluzby.cirkev.cz  .

Úvodní stránka farnosti
Bohoslužby
Výuka náboženství
Fotografie kostela
Odkazy

[CNW:Counter]